Tel- en cijferspel

25-05-2021

Loop naar het oud papier en kijk of je nog een stuk karton/papier kan vinden. Laat mama/papa hier vakjes op tekenen en laat ze er het cijfer van 1 tot 10 bij zetten. Zoek dan ook een autootje of een ander speelgoedje (popje, knikker,...). Neem dan 2 dobbelstenen en gooi. Tel het aantal ogen op de dobbelsteen en zet de auto op in het juiste vakje. Heb je geen dobbelsteen? Scheur dan kleine stukjes papier en teken daar de ogen op. Laat uw kleuter dan grabbelen in plaats van gooien.